حتمی ,پرداخته خواهد ,حتمی ظهور ,معرفی نشانه

4564

معرفی نشانه های حتمی ظهور

ابتدا، و در مقام مقدمه، قبل از بررسی جزئیات و تفصیل احادیث مربوط به سفیانی که در مقالات آینده به ان پرداخته خواهد شد، به معرفی نشانه های حتمی ظهور پرداخته خواهد شد.

در احادیث و منابع حدیثی شیعه، برای “هشت” نشانه ظهور، تعبیر “محتوم” و حتمی به کار برده شده است که عبارتند از: یمانی، سفیانی، ندای آسمانی، قتل نفس زکیه، خسف بیداء، پدیدار شدن دستی در آسمان، طلوع خورشید از مغرب و اختلاف بنی فلان (بنی عباس)...

 

اِدامِـــــه مَـــــطــلَـــــب...

منبع اصلی مطلب : .::مَـــهـــدَويَـــت::.
برچسب ها : حتمی ,پرداخته خواهد ,حتمی ظهور ,معرفی نشانه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : آيــــا شـــنـــاخـــت نـــشـــانـــه هـــاي ظـــهـــور واجــــب اســـت؟